PSP Nr 1 w Kozienicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach

 

Opublikowane przez: Maria Sampolińska | Data wprowadzenia: 2011-01-26 16:07:12 | Data modyfikacji: 2011-01-26 16:17:13.

            Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi                      im. Urszuli Kochanowskiej  w Kozienicach

 Nazwa  jednostki       Placówka oświatowa
 Rodzaj  Jednostka organizacyjna gminy
 Adres  ul. Kościuszki 1
 Kod  26 - 900
 Miejscowość  Kozienice
 Kontakt

 tel/fax: 48 614  53 70                                                                  e-mail: psp1kozienice@wp.pl

 Dyrektor  mgr  Karina Szczyrek
 V-ce Dyrektor  mgr  Małgorzata Ordyńska                          

 

 

Opublikowane przez: Maria Sampolińska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 20:47:02 | Data modyfikacji: 2023-11-21 09:42:43.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2011-01-31 20:47:02
Data modyfikacji: 2023-11-21 09:42:43
Opublikowane przez: Maria Sampolińska