Status prawny

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach
jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Kozienice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.
 

Opublikowane przez: Urszula Strzelczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:01:12 | Data modyfikacji: 2013-04-09 10:15:16.
Data wprowadzenia: 2013-04-09 10:01:12
Data modyfikacji: 2013-04-09 10:15:16
Opublikowane przez: Urszula Strzelczyk