Przetargi

17.09.2014 r. - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania dyspozycji
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 - Lista podmiotów
Załącznik nr 8 - Oświadczenie potwierdzające wymagania
Załącznik nr 9 - Szkice przykładowa koncepcja

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

00_ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

Opublikowane przez: Urszula Strzelczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-17 18:07:19 | Data modyfikacji: 2014-10-15 08:39:32.

02.10.2014 r. - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja zamówienia
Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania dyspozycji
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 - Lista podmiotów
Załącznik nr 8 - Oświadczenie potwierdzające wymagania
Załącznik nr 9 - Szkice przykładowa koncepcja.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Urszula Strzelczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:44:14 | Data modyfikacji: 2014-10-15 08:46:14.
Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:44:14
Data modyfikacji: 2014-10-15 08:46:14
Opublikowane przez: Urszula Strzelczyk