Informacje bieżące

Godziny pracy

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kozienicach czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17:00.

 

Opublikowane przez: Elżbieta Seremak | Data wprowadzenia: 2011-01-13 20:47:19 | Data modyfikacji: 2015-11-03 13:28:47.
Informacja o realizacji projektu
współfinansowanego ze środków UE
„Przedszkole na dobry początek”

Od 1 maja 2012 do 31.12.2013 Polskie Centrum Edukacji (www.pl.edu.pl) w partnerstwie z Gminą Kozienice realizowało projekt współfinansowany ze środków UE „Przedszkole na dobry początek”.

Głównym celem projektu był wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Kozienice.

Projekt skierowany był do 344 dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczających do 6 przedszkoli publicznych oraz 2 oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • zajęcia dydaktyczne dla 12 grup z języka angielskiego realizowane na podstawie autorskich programów zajęć z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne dla 77 dzieci - na podstawie stwierdzonych problemów logopedycznych realizowany był indywidualnego programu terapii logopedycznej opracowany dla każdego ucznia,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne dla 10 dzieci niepełnosprawnych realizowane na podstawie indywidualnych programów, które miało na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego i sprawności psychospołecznej dzieci oraz pokazanie sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością,
  • wydłużenie godzin pracy 2 przedszkoli wiejskich
  • opieka wakacyjna dla 12 grup wraz z wycieczkami do Muzeum Wsi Radomskiej i Farmy Iluzji

Przeprowadzone badania ewaluacyjne na zakończenie projektu potwierdziły realizację wszystkich założonych celów i wskaźników projektu. Ponadto na podstawie wywiadów prowadzonych wśród dzieci, rodziców oraz dyrektorów placówek przedszkolnych można stwierdzić, że projekt spełnił oczekiwania osób, do których był adresowany.

 

Opublikowane przez: Elżbieta Seremak | Data wprowadzenia: 2014-06-30 17:17:42.

Zobacz:
 Sprawozdawczość finansowa . 
Data wprowadzenia: 2014-06-30 17:17:42
Opublikowane przez: Elżbieta Seremak